Wednesday, April 21, 2021
Back to Company List

Upravlyayushchaya Kompaniya Uralneft OOO

  • Petroleum & Petroleum Products Wholesalers
Petroleum & Petroleum Products Wholesalers, founded in 2008
  • 7-3512-650214

Headquarter

54, Kv.62, Prospekt Lenina
Chelyabinsk 454031
Russia