Monday, June 27, 2022
Back to Company List

Razvedochnoe Ekspluatatsionnoe Predpriyatie REP TOO

  • Oil & Gas Field Services
Oil & Gas Field Services, founded in 1998

Headquarter

1 Ul.Ekspeditsionnaya
Poselok Agadyr 100000
Kazakhstan