Saturday, November 26, 2022
Back to Company List

Novaya Energeticheskaya Kompaniya OOO

  • Oil & Gas Exploration & Production
Oil & Gas Exploration & Production, founded in 2006
  • 7-3412-786513
  • 7-3412-786513

Headquarter

175 Ul.Pushkinskaya
Izhevsk 426076
Russia