Wednesday, October 23, 2019
Back to Company List

Mezhdunarodny Nauchno Issledovatelski CENTR Antik TOO

  • Oil & Gas Field Services
Oil & Gas Field Services, founded in 2008

Headquarter

8 Ul.Karmysova K
Almaty 050010
Kazakhstan