Wednesday, June 29, 2022
Back to Company List

Kyzylordinskaya Gidrogeologo Meliorativnaya Ekspeditsiya Komiteta PO Vodnym Resursam Ministerstva Selskogo Khozyaistva R

  • Oil & Gas Field Services
Oil & Gas Field Services, founded in 2003

Headquarter

Mkr. Shugyla, D. 31
Kyzylorda 120016
Kazakhstan