Sunday, June 26, 2022
Back to Company List

Kulager Pereregistratsiya OT 27.07.99 Priznana Nedeistvitelnoi Reshenie Bostandykskogo Raisuda OT 28.12.2001 G. TOO

  • Oil & Gas Field Services
Oil & Gas Field Services, founded in 1999

Headquarter

2 Ul.Vikhreva
Almaty
Kazakhstan