Monday, July 15, 2024
Back to Company List

KONSORCJUM PRZEDSIEBIORSTW ROBOT GORNICZYCH I BUDOWY SZYBOW S A

  • Commercial & Heavy Construction Contractors
Commercial & Heavy Construction Contractors, founded in 1996
  • 48-3231-71502
  • 48-2231-71502

Headquarter

Ul. Mikolowska 29
Myslowice 41-400
Poland