Thursday, July 18, 2024
Back to Company List

Jiangsu Textile Industrial Design Research Institute Co., Ltd.

  • Oil & Gas Field Services
Oil & Gas Field Services
  • 86-5198-8154208
  • 86-5198-8159208

Headquarter

No.1, Diaoqiao Road, Tianning District
Changzhou Jiangsu 213001
China