Wednesday, February 8, 2023
Back to Company List

Inzhenernaya Burovaya Kompaniya SIBU Kyzylorda TOO

  • Oil & Gas Field Services
Oil & Gas Field Services, founded in 2005

Headquarter

14, Of. 1, Pr. Abaya
Kyzylorda 120008
Kazakhstan