Monday, May 16, 2022
Back to Company List

GKP NA Prave Khozyaistvennogo Vedeniya Balkash SU Kubyry Akimata Balkhashskogo Raiona

  • Oil & Gas Field Services
Oil & Gas Field Services, founded in 2009

Headquarter

48 Ul.Ryskulova
Selo Bakanas 040300
Kazakhstan